Kontakt

Haneseth Kirkenes AS

Besøksadresse
Fyllingsveien 16
9901 Kirkenes

Postadresse
Fyllingsveien 16
9900 Kirkenes

Daglig Leder:
Ådne H Jenssen
Tlf: 941 68 319
E-mail: adne.jenssen@haneseth.no

Prosjektleder:
Jens-Kristian Jenssen
Tlf: 46 47 44 45
E-mail: jens-kristian@haneseth.no

Felles telefon/mail
Tlf sentralbord: 75 40 20 50
E-mail:kirkenes@haneseth.no